Slide background

Lukáš Sommer je jednou z předních osobností současné generace mladých skladatelů. Od roku 1998 studoval na Konzervatoři v Českých Budějovicích kytaru u prof. Vilmy Manové a skladbu u prof. Jiřího Churáčka. V roce 2003 studoval jeden rok na Pražské konzervatoři u profesora Věroslava Neumanna. V roce 2009 absolvoval Akademii múzických umění, kde studoval skladbu u profesora Ivana Kurze.

Je autorem více než padesáti opusů různého žánru. Kromě orchestrální hudby (např. Kantáta Trny v závoji, Koncert pro harfu a orchestr, Monolit pro dechový orchestr a bicí nástroje, Koncert pro orchestr a další) se Sommer zaměřuje na komorní hudbu (např. Dva smyčcové kvartety, Klavírní trio „Xcape“, Labyrint – Sonáta pro cembalo, Cikána a Odyseu). Další linií Sommerovy tvorby je vokální hudba – často využívající texty současných básníků (např. cyklus písní Headland, Floating Island, melodrama Nikdo mě dlouho nepohladil, Song of the Gallows, ABC). Zvláštní místo mezi jeho díly zaujímá opera Ela, Hela a Stop, libreto hry Václava Havla. Skládá také díla pro děti, konkrétně dětskou operu Herkules a muzikál Sindibad. Jeho hudbu interpretovali Sir Nicolas Daniel, Carlo Jans, Jana Boušková, Vilém Veverka, Pavel Šporcl, Jan Mikušek, Sebastien Bagnout, Jan Kučera, Sednunum Orchestra, Bremerhaven Orchestra, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražský filharmonický sbor a ostatní. Kromě pravidelného vystupování na domácí scéně vystupoval se svou hudbou ve více než 15 zemích. V roce 2011 napsal na žádost festivalu Pražské jaro flétnový koncert Dopis mému otci a stal se nejmladším skladatelem v historii festivalu.

Zcela samostatnou kapitolou Sommerovy hudby je jeho unikátní autorský kytarový recitál čítající kolem 20 opusů. Každý soubor vzniká jako časosběrný dokument; každá skladba má svůj specifický příběh původu, který je často spojován s různými českými nástroji. V roce 2015 vydalo prestižní vydavatelství William recording jeho aktuální CD Savana, které shrnuje jeho předchozí kompoziční styl. Pozoruhodné jsou skladbyThe 5 Preludií, Suita ve starém stylo, Calm, Legenda o Viktorce nebo Druhý dopis otci. Vydal také učebnici Chci být kytaristou, která se v roce 2016 stala součástí osnov MŠMT. V roce 2016 založil hudební duo Tapa de Deux s hráčkou na djembe a darbuku Kateřinou Ferlesovou.

Sommer je také vyhledávaným aranžérem populární a filmové hudby. Mezi jeho celovečerní projekty patří City Er od Michala Prokopa, Symphonicum Tour od Ondřeje Brzobohatého, Hapka Lives!, Sanremo Junior Song Contest, Wanted Dagmar Pecková, Tamarisk od Anny K, Stars at Karlin – Lucie, Chinaski a Dan McCaffearty. Jako aranžér se podílel na filmových soundtrackech Ondřeje Soukupa, Michaela Kocába, Oh Yoon Suna a Johnnyho Mayera. Pracuje pro prestižní české i mezinárodní agentury (TRIART, Naver, Czech Symphony Orchestra a Chicago Company).